”Η προσαρμογή παιδιού και γονιού στον παιδικό σταθμό. Συμβουλευτικός οδηγός.”

''Το παιδί σας μεγάλωσε και έφτασε η ώρα να φοιτήσει στον παιδικό σταθμό. Σίγουρα το πρώτο που θα πρέπει εσείς να φροντίσετε, είναι να βρείτε τον καταλληλότερο παιδικό σταθμό για το παιδί σας. Καταλληλότερος είναι αυτός που οι παιδαγωγοί του σας έλυσαν τις απορίες με ειλικρίνεια, σας έχουν δώσει